your English school

 

Cursos English Canet

General English

Amb el curs de General English podràs reforçar i assolir nous coneixements sobre la llengua anglesa amb classes dinàmiques i pràctiques on se li dóna molta importància a la immersió lingüística.

Els cursos són de dues hores a la setmana com a mínim i oferim 3 nivells diferents: elementary, intermediate i advanced. Abans de formalitzar la matrícula, es realitza un test de nivell per a què cada alumne es matriculi al seu nivell corresponent.

Intensiu General English

Els cursos intensius estan enfocats a aquelles persones que volen augmentar de nivell ràpidament. En aquestes classes també se'ls hi dóna molta importància a la conversa a l'igual que a altres àrees com la gramàtica, vocabulari, comprensió escrita i comprensió oral.

Disposem d'intensius de 5 i 10 hores a la setmana.

Exam preparation

Si tens pensat presentar-te a algun examen de Cambridge com el B1 (PET), B2 (FCE) o C1 (CAE), oferim cursos exclusius en grups reduïts on podràs practicar i familiaritzar-te amb els models d'examen per anar ben preparat el dia de la prova.

Els grups són de 8 persones com a màxim i les classes són de 3 hores a la setmana enfocades exclusivament als exàmens de la Cambridge. 

Conversation skills

Si el que vols millorar és l'expressió oral, oferim un curs exclusiu per a parlar anglès des del primer dia. En aquestes classes es practica bàsicament el speaking i el listening amb converses one to one amb el professor.

És un mètode individualitzat i es realitzen dues hores a la setmana com a mínim. 

English for kids

Són classes d'anglès per als més petits entre 5 i 12 anys. Són classes molt dinàmiques i divertides on els nens assoleixen tots els conceptes de la llengua anglesa amb un accent nadiu. Li donem màxima importància a què els nens aprenguin la llengua d'una manera natural amb activitats de la vida quotidiana per a què s'ho passin bé. 

Són grups reduïts de com a màxim 8 nens i són dues hores a la setmana.

English for teens

Són classes d'anglès adreçades a nois i noies entre 13 i 18 anys que estan cursant ESO i Batxillerat i volen millorar el seu rendiment i les seves qualificacions de l'anglès a l'escola.

Són classes de grups reduïts on el professor reforça amb cada alumne les àrees que necessita millorar per a què les seves notes escolars millorin notablement.

Anglès per a empreses - Business English

English Canet ofereix formació a empreses. Amb els nostres professors titulats, impartim cursos adaptats a les necessitats de cada empresa per a què els seus treballadors o equip directiu millorin el seu anglès. English Canet guia i planifica els cursos per a què els treballadors de les empreses assoleixin els objectius desitjats en la llengua anglesa.